Organizačné pokyny

2. Kolo ligy je z dôvodu zákazu usporadúvania hromadných podujatí zrušené!!!!

1. KoloOrganizačný štatút

1. KoloReverz

 

1. KoloKarta zápasníka

1. KoloŠtartovná listina