Organizačné pokyny

1. KoloOrganizačný štatút

1. KoloReverz

 

1. KoloKarta zápasníka

1. KoloŠtartovná listina