Pohybová príprava detí

Pohybová príprava detí v našom klube ja zameraná všeobecne. Čiže na všestranný rozvoj dieťaťa. To býva v kluboch či športových oddieloch problém pretože vo väčšine prípadov sa od začiatku úzko špecializujú na určitú oblasť (futbal. Hokej, kareta, gymnastika..) a cieľom je výsledok na súťaži či zápase.
V našom klube sa zameriavame na všeobecný rozvoj dieťaťa a pri tréningu prevláda herný princíp. Úlohou trénera je v prvom rade nepoškodiť svojich zverencov (po stránke fyzickej ani psychickej) a pripraviť ich na neskorší tréning. Pre deti je pripravených množstvo pohybových hier, obratnostných cvičení, rýchlostných cvičení, prvky bojovým umení, cvičení na rozvoj flexibility, základy gymnastiky a podobne.
Deti sú rozdelené do dvoch vekových kategórii 5 – 7 rokov a 8 – 12 rokov. V kategórii 8 – 12 rokov sa časť tréningu (20minut) venuje prípravným cvikom z oblasti brazílskeho ju –jitsu a deti majú možnosť zúčastňovať sa súťaží, ale súťaž ani výsledok na súťaži nie je cieľom celkového tréningu – majú vyslovene motivačný charakter.

Cieľová skupina: Deti vo veku 5 – 12 rokov

Kontakty:

Miroslav Ševčík 
+ 421 915 879 583
sevcik@saiclub.sk, saisport.miro@gmail.com,