Kondičné tréningy

Tréningy sa zameriavajú na rozvoj kondičných schopností (sila, rýchlosť, vytrvalosť) a najmä na rozvoj základného kondičného faktoru – činnosti srdca. Cviky sú zamerané na všetky svalové partie a vychádzajú zo základných cvikov (žiadne náročné choreografie). Hodiny je vedená formou metód na rozvoj kondície: intervalové metódy, metóda nepretržitého zaťaženia, metóda anaeróbneho prahu, švédska metóda, tabata, a podobne.
Každý tréning pozostáva z rozcvičenia, hlavnej časti a strečingu.
Najvýznamnejším prejavom pravidelného kondičného cvičenia je pokles srdečnej frekvencie jednak v kľude ale aj pri submaximálnej záťaži. Ďalším pozitívnym prínosom je celkové zlepšenie činnosti organizmu (dýchací a obehový systém, imunita, hormonálny systém, redukcia telesnej hmotnosti..) a zároveň kompenzácia negatívnych vplyvov zamestnania (sedenie v práci, za volantom..), predchádzanie chorobám z hipokinézy a pod.

Cieľová skupina: Muži aj ženy vo veku od 11 rokov

Kontakty:

Kondičné tréningy – večerné
Miroslav Ševčík 
+ 421 915 879 583
sevcik@saiclub.sk, saisport.miro@gmail.com,

Ondrej Cetkovský
+ 421 918 657 250
oj.cetkovsky@gmail.com

Vladimír Fobel
+ 421 907 641 834
vladimir.fobel@gmail.com

Kondičné tréningy – ranné
Janka Vašková
+ 421 918 479 513

Miroslav Ševčík 
+ 421 915 879 583
sevcik@saiclub.sk, saisport.miro@gmail.com,